بیمارستان بقیه الله الاعظم - درباره بیمارستان-چشم انداز بیمارستان
22:06  | پنجشنبه 29 تير 1396

سرآمد در ارائه بهترین نتایج بالینی در منطقه و قابل اعتمادترین بیمارستان برای بهبودی و ارتقاء سلامت بیماران در کشور خواهد بود .

تعداد بازديد از اين صفحه : 10697