بیمارستان بقیه الله الاعظم - خدمات-خدمات پاراکلینیک
01:36  | جمعه 4 فروردين 1396