بیمارستان بقیه الله الاعظم - آلبوم فیلم و تصاویر
16:00  | يکشنبه 7 خرداد 1396