کمیته ایمنی بیمار

۱۹ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۳ کد خبر : ۱۶۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۷۱
کمیته ایمنی بیمار

کمیته ایمنی بیمار در بیمارستان بقیة الله الاعظم برگزار شد .

موضوع : ساختار کارگروه ایمنی بیمار

آقایان: دکتر جلالی ، دکتر تقی‌پور ، دکتر امیری ، طاهری ، دکتر سادات  ، دکتر خسروی ، بهشتی ، دکتر بهرامی فر ، مهندس احمدی ، دکتر شیرودی ، دکتر رزاقی ، دکتر محمودی  ، دکتر آرش ، دکتر عبدی  ، خوش منظر ، مهندس شاهمیری ، دلاوری ، میرزایی و خانم ها : موسایی و محمدخانی

به گزارش  واحد ارتباط مردمی :

درابتدا ریاست محترم در خصوص کمیته ایمنی بیمار و جایگاه آن در بیمارستان و ضرورت تشکیل کارگروه ایمنی بیمار برای تدوین خط‌ مشی‌های ایمنی بیمار و تدوین اقدامات ضروری برای رسیدن به اهداف عملکردی و هدف استراتژیک ایمنی بیمار ، بیاناتی را عنوان نمودند و سپس از حاضرین خواستند نظرات خود را در مورد نفرات کارگروه ایمنی بیمار ارائه کنند .

بعد از ارائه نظرات ، ریاست محترم بیمارستان در پایان مطالب را جمع‌بندی کردند و قرار شد نماینده آموزشی بخش‌ها کار ایمنی بیمار در بخش‌ها را پیگیری کند و همچنین مقرر گردید از بخش‌ها و گروه‌های مختلف یک نفر در کارگروه ایمنی بر حسب نیاز حضور پیدا کند که متعاقبا اسامی این افراد اعلام می‌شود . در انتهای جلسه خط مشی شناسایی بیمار و انواع دستبندها نیز بازنگری شد .

خبرنگار : موسی انگورانی


نظر شما :