کمیته مرکزی دبیران کمیته های مصوب و شوراها

۲۲ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۶:۲۳ کد خبر : ۲۱۶ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۷۹
کمیته مرکزی دبیران کمیته های مصوب و شوراها
کمیته مرکزی دبیران کمیته های مصوب و شوراها

جلسه کمیته مرکزی دبیران کمیته های مصوب و شوراها (94/6/21) ساعت 7:30 صبح با حضور و سخنان  آقای دکتر خسروی ، مدیر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی و ایمنی بیمار و دبیران کمیته های اصلی و فرعی بیمارستان تشکیل شد .

ایشان اهداف کمیته ها و شرح وظایف و مسئولیت های کمیته های بیمارستانی را مرور کردند و مقرر شد دبیران کمیته ها مستندات کمیته های خود را  آماده کرده و یک نمونه از آن را جهت تنظیم و ارائه به ارزیابان به مدیریت بهبود کیفیت تحویل نمایند .

خبرنگار : موسی انگورانی

a_3_fw(1).pnga_4_fw(1).pnga_1_fw(1).png

خبرنگار : موسی انگورانی

 


نظر شما :