جلسه هم اندیشی با کارشناسان وزارت بهداشت

۰۴ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۹ کد خبر : ۲۸۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۷۰
برای مشاهده جزئیات بر روی ادامه کلیک کنید .

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج) ، ابتدا آقای دکتر جلالی به تیم اعتبار بخشی وزارت بهداشت و دانشگاه شهید بهشتی خیرمقدم گفتند . سپس آقای مهندس عسگری استانداردهای اعتباربخشی جدید را که شامل 900 سنجه می باشد را در قالب 8 محور تشریح کردند. 8 محور اعتباربخشی بیمارستانهای عبارتند از :

  1. مدیریت و رهبری
  2. مراقبتهای بالینی
  3. مدیریت امور پرستاری
  4. مدیریت دارو و تجهیزات
  5. پیشگیری و بهداشت
  6. مدیریت تغذیه
  7. خدمات پاراکلینیک
  8. مدیریت اطلاعات و فناوری

ایشان همچنین متذکر گردیدند :

900 سنجه الزامی برای اخذ درجه یک می باشد .150 استاندارد و یا سنجه ویژه برای اخذ درجه یک عالی بصورت داوطلبانه برای بیمارستانها ارزیابی می شود .161 استاندارد هم جهت اعتبار بخشی آموزش به آن اضافه شده و مستقل ارزیابی می شود.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

h1.jpg

h2.jpg

درج خبر : موسی انگورانی


نظر شما :