جلسه پژوهش

۱۱ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۸:۳۷ کد خبر : ۲۹۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۹۰
جلسه پژوهش

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج) :

براساس دستور جلسه به موارد ذیل پرداخته شد 

1-      کلیات مدل مفهومی چرخه فرآیندی پژوهش‌های تحقیقاتی / عملیاتی که در چهار فاز سفارشی اجرا، پیاده سازی و تجاری سازی با ارائه دو مدل انجام طرح تحقبقاتی و اقدام پژوهی تدوین گردیده است مورد تصویب قرار گرفت.

2-     کلیات دستورالعمل اجرایی کارگروه تخصصی (فنی) پژوهشی که کارگروهی متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاه بقیه الله(عج)  و مدیران پژوهش ، کارشناس ارشد پژوهش و افراد صاحب نظر براساس موضوعات هر جلسه به عنوان مدعو که هر دو هفته یکبار تشکیل می‌گردد ، مورد تصویب قرار گرفت .

3-     کلیات فرآیند راند پژوهش که با هدف دستیابی و استخراج مشکلات بخش‌های مختلف بیمارستان  تا  ورود  حضوری و بررسی میدانی صورت گیرد ، طبق فرمایش ریاست محترم بیمارستان به عنوان یک Best Practic  با انجام اصلاحاتی مورد تأیید قرار گرفت .

4-     شیوه نامه پیشنهادی دیتا رجیستری مطرح و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت .

5-     کلیات فرآیندهای استفاده از نتایج و دستاوردهای پژوهش (بالینی و سازمانی) که با هدف کاربردی نمودن نتایج حاصل از پژوهش تدوین گردیده است ،  مورد تصویب قرار گرفت .

 

 


نظر شما :