بیمارستان بقیه الله الاعظم - کمیته اتاق عمل
22:05  | پنجشنبه 29 تير 1396
 
 
کمیته اتاق عمل

بنام خدا

کمیته اتاق عمل

جلسه بانام ویاد خدا آغاز گردید درابتداخانم مداحی دبیر محترم جلسه به ارائه اجرای راهکارهای جدید برای رسیدن به اهداف استراتژیک بیمارستان پرداختند ودرادامه مقایسه آماری سالهای 93،94،95را ارائه نمودند.در آخر اساتید محترم هر گروه نظرات خودرا در خصوص موضوع جلسه بیان نمودند.

پنجشنبه 28 بهمن 1395  13:27

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 29 تير 1396  21:52:30
تعداد بازديد از اين خبر : 1586