جلسه بهبود کیفیت

۲۹ مهر ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۲ کد خبر : ۳۲۶ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۴۸
جلسه بهبود کیفیت
جلسه بهبود کیفیت

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا... الاعظم (عج)

جلسه باتلاوتی چند از کلام ا... مجید شروع شد سپس آقای دکتر جلالی درخصوص روش

اداره بیمارستان و توافقات انجام  شده با فرمانده محترم سپاه ومعاونین مطالبی را بیان کردند

. بعد از آن آقای خوش منظر دستورجلسه را که باعنوان تحولات آیین نامه داخلی تیم

حاکمیتی آئیین نامه تیم اجرایی  وآئیین نامه اقتصاد درمان بود مطرح کردند . سپس آقای دکتر

عبدی مطالب آماده شده آیین نامه را قرائت کردند . واعضای جلسه به بیان دیدگاههای خود

پرداختند ودر نهایت مقرر شد تیم اجرایی بیمارستان ترکیبی از کمیته بهبود کیفیت پایش و

سنجش  کیفیت باشد  

درج توسط : موسی  انگورانی

 


نظر شما :