جلسه کارگروه درمان

۰۵ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۵ کد خبر : ۳۳۰ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۲۰
جلسه کارگروه درمان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه باقرائت آیاتی چند از کلام ا... مجید شروع شد .

سپس سنجه های اتاق عمل در مبحث شستشو وگندزدایی محیط اتاق عمل چگونگی انتقال نمونه های پاتولوژی مورد بحث وبررسی

قرار گرفت . پی گیری الزامات مربوط به موارد مطرح شده دردستور کار قرار گرفت .

درج توسط : موسی انگورانی 


نظر شما :