بازدید وزیر محترم از بیمارستان

۰۸ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۵۵ کد خبر : ۳۳۲ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۲۵
برای مشاهده جزئیات برروی ادامه کلیک کنید
بازدید وزیر محترم از بیمارستان
  1. بیمارستان بقیه الله میزبان وزیر محترم بهداشت ودرمان بود

  2. آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت ودرمان روز پنج شنبه به اتفاق هیئت همراه درسالن همایش امام علی (ع)باحضور فرماندهی محترم دانشگاه بقیه الله جناب آقای دکتر جلالی ومعاونت درمان بیمارستان ومعاونت بهداشت ودرمان کل نیروهای مسلح ومعاونت بهداشت ودرمان سپاه وبا حضورمسئولین وروسای دانشگاههای تهران –شهید بهشتی –ایران - طی جلسه ای درخصوص مشکلات ومسائل درمانی به گفتگو نشستند

  3. درآغاز جلسه آقای دکتر جلالی فرماندهی محترم دانشگاه ضمن خوش آمد گویی گزارشی از عملکرد بیمارستان ارائه نمودند ودر ادامه آقایان دکتر عبدالهی –دکتر رئیس زاده ودکتر متولیان ودکتر سراجیان دررابطه با روند درمان وچگونگی مراجعه بیماران ومشکلات موجود اظهار نظر نمودندوسپس وزیر بهداشت ضمن تشکروقدر دانی اززحمات مدیریت وپرسنل بیمارستان وارائه راهکارجهت پیگیری مشکلات توضیحات مبسوطی راارائه نمودند


نظر شما :