کمیته اقتصاد درمان

۱۷ آذر ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۹ کد خبر : ۳۴۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۰۲
کمیته اقتصاد درمان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

جلسه بانام ویاد خدا آغاز گردید. سپس آقای دکتر تقی پور در خصوص اهداف کمیته اقتصاد درمان دارووتجهیزات پزشکی مطالبی رابیان کردند

سپس در ادامه آقای دکتر عبدی مصوبات جلسه قبل را مرور کردند.

درپایان پنج بیماری شایع بیمارستان ،پنج پروسیجرشایع ،خدمات پاراکلینیکی شایع ومصرف دارویی وتجهیزات براساس میزان مصرف مورد بررسی قرار گرفت

ومقرر گردید استانداردهزینه خدمات ومیزان تجویزخدمات به صورت تحلیل ارائه شود.

درج توسط : موسی انگورانی


نظر شما :