بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از حوزه پزوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی

۲۳ آذر ۱۳۹۵ | ۱۳:۳۵ کد خبر : ۳۵۵ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۳۳
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از حوزه پزوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی
بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از حوزه پزوهش واحد توسعه تحقیقات بالینی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بقیه ا...الاعظم (عج)

بازرسان معاونت تحقیقات وفن آوری وزارت بهداشت درراستای ارزیابی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان روزدو شنبه مورخه 22/9/95همزمان با هفته پژوهش وایام ولادت پیامبر گرامی اسلام(ص) میهمان  بیمارستان بقیه الله بودنددرابتدا دبیر جلسه گزارش جامعی از فعالیتهای پژوهشی بیمارستان در حوزه ارتقاءتوانمندسازی اساتید ودانشجویان ،کاربردی سازی پژوهش ونیز دستاوردها ،نوآوریهاوافتخارات پژوهشی بیمارستان همراه با مستندات ارائه نمودند ودر مورد آنها بحث وگفتگو بعمل آوردنددر ادامه از تمامی قسمتهای واحد پژوهش توسط بازرسین  بازدید میدانی صورت گرفت ودر انتها بازدید کنندگان وزارت بهداشت ضمن خرسندی از فعالیتهای انجام شده ابراز امید واری نمودند که بتوانیم از تجارب پژوهشی بیمارستانهای آموزشی جهت ارتقاءآنها بهره مند شویم.

درج توسط : موسی انگورانی


نظر شما :