کمیته های اورژانس

۲۵ دی ۱۳۹۵ | ۱۲:۴۵ کد خبر : ۳۷۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۴۹
برای مشاهده جزئیات برروی ادامه کلیک شود
کمیته های اورژانس

بنام خدا

جلسه کمیته های اورژانس

جلسه بانام ویاد خدا آغاز گردید در ابتدا توضیحاتی در خصوص مدیریت تخت اورژانس توسط آقایان دکتر تقی پور ودکتر امیری داده شد در ادامه آقای دکتر محمودی در مورد تریاژبیماران بر اساس (ESI4)مطالبی را ارائه نمودند در آخر اعضای جلسه در خصوص شاخص ها و مسائل مرتبط با رضایت سنجی بحث وتبادل نظر کردند.


نظر شما :