شورای مدیران

۲۸ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۸:۱۱ کد خبر : ۳۹۴ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۳۱۲
برای مشاهده جزئیات برروی ادامه کلیک کنید
شورای مدیران

بنام خدا

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردیددر ابتداآقای دکتر تقی پورگزارشی از بازدیدهای انجام شده در طی دوهفته اخیر از بخشهاوواحدها که خود حضور داشتند به اطلاع حاضرین رساندند.ایشان روند اجرای استانداردهارا خوب ارزیابی نمودند ویادآور شدند تا اجرای کامل ونهادینه شدن استانداردهادر رفتار کارکنان خصوصاهمکاران پزشک فاصله داریم وتمام تلاشها برآن است تا فاصله تیم مراقبتی ودر مان بر تخت بیمار وبالین بیمار نزدیک شودوهر چقدرنزدیکی بر بالین بیمار توسط تیم در مان ومراقبتی بیشتر شود کیفیت خدمات بالاتر خواهد رفت.

در ادامه گزارشی از وضعیت اجرای استانداردهاتوسط مدیریت پاراکلینیک ارائه شد.


نظر شما :