بیمارستان بقیه الله الاعظم - شورای مدیران
15:52  | يکشنبه 7 خرداد 1396
 
 
شورای مدیران

بنام خدا

جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز گردیددر ابتداآقای دکتر تقی پورگزارشی از بازدیدهای انجام شده در طی دوهفته اخیر از بخشهاوواحدها که خود حضور داشتند به اطلاع حاضرین رساندند.ایشان روند اجرای استانداردهارا خوب ارزیابی نمودند ویادآور شدند تا اجرای کامل ونهادینه شدن استانداردهادر رفتار کارکنان خصوصاهمکاران پزشک فاصله داریم وتمام تلاشها برآن است تا فاصله تیم مراقبتی ودر مان بر تخت بیمار وبالین بیمار نزدیک شودوهر چقدرنزدیکی بر بالین بیمار توسط تیم در مان ومراقبتی بیشتر شود کیفیت خدمات بالاتر خواهد رفت.

در ادامه گزارشی از وضعیت اجرای استانداردهاتوسط مدیریت پاراکلینیک ارائه شد.

پنجشنبه 28 بهمن 1395  14:41

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 7 خرداد 1396  5:15:22
تعداد بازديد از اين خبر : 1064