بیمارستان بقیه الله الاعظم - اردوی بازنگری برنامه استراتژیک
15:58  | يکشنبه 7 خرداد 1396
 
 
اردوی بازنگری برنامه استراتژیک

بنام خدا

اردوی یک روزه بازنگری برنامه استراتژیک بیمارستان

این نشست با حضور فرمانده محترم دانشگاه ومعاونین محترم ،اساتید برجسته جناب آقای دکترزاینده وجناب آقای دکتر قدمی،رئیس ومعاونین ومدیران ارشد بیمارستان برگزارگردید.

درابتدا فرماندهی محترم دانشگاه سیاستهای کلان دانشگاه را در ارتباط با بیمارستان رهنمود فرمودند وسپس اساتید درخصوص موضوع جلسه نظرات خودرا بیان نمودند درادامه گزارشی از اقدامات انجام شده در بیمارستان درخصوص برنامه استراتژیک توسط نمایندگان کارگروهها ارائه گردیدودر آخر ارکان جهت ساز برنامه استراتژیک بیمارستان  جهت سال 96 بازنگری وتدوین شد.

 

 

يکشنبه 22 اسفند 1395  9:26

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 7 خرداد 1396  5:15:43
تعداد بازديد از اين خبر : 986