منشور حقوقی کارکنان

۰۸ تیر ۱۳۹۶ | ۰۸:۱۶ کد خبر : ۴۷۳ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۲۳۰
منشور حقوقی کارکنان

منشور حقوقی کارکنان بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)

 

از آنجایی که توفیق خدمت به بیماران و نجات جان انسان ها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسان ها برابر محسوب شده است و لازمه خدمت به بیماران داشتن محیطی آرام و کارکنانی خدوم و با انگیزه می باشد ، کارکنان بیمارستان برای ارائه خدمت به بیمار ، همراه با احساس رضایتمندی و خود شکوفایی از حق و حقوق برخوردارند که تحت عنوان منشور حقوقی پرسنل می باشد ؛ حق در این منشور به معنی اختیار ، توانایی و مصونیت است و کارکنان می توانند در مواردی بزرگوترتنه از حق خود بگذرند .

 

  • حق مشارکت در تصمیم گیری های بیمارستان در راستای تحقق اهداف ، رسالت و استراتژی
  • حق استفاده از حقوق و مزایا طبق قانون و مقررات اداری
  • حق استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه ، مرخصی استعلاجی ، و مرخصی ساعتی بر طبق قوانین اداری
  • حق برخورداری از آموزش های تکمیلی ضمن خدمت و تخصصی
  • حق اطلاع رسانی و راهنمایی های لازم به ارباب رجوع در محدوده وظیفه شغلی خود
  • حق برخورداری از رفتار محترمانه از سوی بیمار و همراه
  • حق رسیدگی به مسائل و مشکلات شغلی از طرف مسئولین رده بالا
  • حق انجام وظیفه در محدوده قانونی
  • حق امنیت شغلی و مساعدت قضایی از سوی مسئولین مربوطه
  • حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در محدوده شرع و قانون

نظر شما :