* هفته پژوهش و فن آوری گرامی باد *

دوشنبه "خلاقیت و نوآوری در پژوهش"

۲۷ آذر ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۴ کد خبر : ۴۹۶ اخبار و رویدادها اخبار تصویری
تعداد بازدید:۷۷۵

دوشنبه ، 1396/09/27

تنظیم و درج : مهندس مهرناز جوان بخت

کلید واژه ها: خلاقیت و نوآوری در پژوهشهفته پژوهش و فن آوری گرامی بادپژوهشپژوهش و فناوری


نظر شما :