اخبار و رویدادها - آرشیو

برگزاری جلسه ‏‎ ‎‏ استقرار  نظام محاسبه بهای تمام شده خدمات درمانی با رویکرد ‏حسابداری تعهدی در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)‏

برگزاری جلسه ‏‎ ‎‏ استقرار نظام محاسبه بهای تمام شده خدمات درمانی با رویکرد ‏حسابداری تعهدی در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)‏

جلسه ‏‎ ‎‏ استقرار نظام محاسبه بهای تمام شده خدمات درمانی با رویکرد ‏حسابداری تعهدی در بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج)‏ برگزار شد.

ادامه مطلب