مرحله اول

rahnama_nobat_fw.png

در صفحه اول سامانه شما از دو طریق قادر به دریافت نوبت خواهید بود :

در صورت دریافت حضوری شناسه نوبت دهی اینترنتی از اطلاعات طبقه منفی یک درمانگاه گزینه اول را انتخاب کرده و مراحل را طبق تصاویر زیر طی نمایید.

در صورت نداشتن شناسه نوبت دهی می توانید بر روی گزینه : شناسه نوبت دهی ندارم کلیک کرده و اطلاعات خود را به صورت صحیح و ترجیحاً به زبان فارسی وارد نمایید.

next.png

ویرایش : مهندس مینا قمری علمداری