غرفه خدمت

gorfe_fw.png
IMG_4277.jpgIMG_4279.jpg

واقع در طبقه همکف مرکزی برای انجام خدماتی مانند فکس و کپی و همچنین تهیه و فروش لوازمی که بیماران ، همراهان و مراجعان نیازمند آن ها هستند .

return.png