رئیس واحد

این واحد تحت ریاست استاد دکتر غلامحسین علیشیری، فوق تخصص روماتولوژی و استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) اداره می گردد.