چشم انداز بیمارستان

cheshm_fw.png

  

سرآمد در ارائه بهترین نتایج بالینی در منطقه و قابل اعتمادترین بیمارستان برای بهبودی و ارتقاء سلامت بیماران در کشور خواهد بود .

 

تنظیم و درج : مهندس مینا قمری علمداری